KLANKSCHALEN CONCERT


Klanken zijn effectief bij onder andere stress, diverse vormen van pijn, chronische moeheid, verdriet en angst. Het verbetert de slaap, geeft de eigenwaarde terug en vergroot de zelfkennis.

De klanken en trillingen komen onder andere van Tibetaanse klankschalen, de verzamelnaam van klankschalen uit Tibet, India, Nepal, Thailand, van kristallen klankschalen, tingsha's, tempelbellen, oceandrum's, rainsticks, koshi’s, de Chinese gong en de zeven chakra ondertonen.

De klanken geven trillingen die de zenuwen prikkelen, hetgeen uitwerking heeft op de organen. De trilling werkt door tot op celniveau. Het hele lichaam ondergaat de positieve uitwerking.

De Chinese gong maakt bijvoorbeeld de geest leeg, zodat deze optimaal ontvankelijk is voor de klankschalen behandeling. De warme klanken herinneren aan stilte, geborgenheid en vertrouwen.

Door te luisteren naar de klanken en het ervaren van de trillingen van de klankschalen ontstaat balans tussen lichaam, ziel en geest, waardoor je als het ware “opnieuw gestemd” wordt.

Klank en wetensch ap: van oudsher is er een samenhang tussen klank en kosmos. In de esoterie wordt klank als grondslag van alle materie beschouwd. In de loop der jaren is onmiskenbaar aangetoond dat klank daadwerkelijk vormkracht heeft. Klank, kosmos en materie stammen uit dezelfde oerbron.

De mens en klank: alle materie komt voort uit een kosmisch klankenspel. De mens is zich dat vaak niet bewust. Alle materiële voorwerpen hebben een klank met een bepaalde grondtoon en resonantie. Alle levende wezens hebben een grondtoon en resonantieniveau. Als je de tonen en resonantiefrequentie op elkaar afstemt, vloeien ze in elkaar over. De toon vult dan het hoofd en bij een bepaalde frequentie ontstaat er een transtoestand die vergelijkbaar is bij het reciteren van een mantra. Bij een andere frequentie gaat het hele lichaam resoneren.


Twee keer per jaar wordt dit concert gegeven, in maart en november.
KLANKSCHALEN CONCERT


Klanken zijn effectief bij onder andere stress, diverse vormen van pijn, chronische moeheid, verdriet en angst. Het verbetert de slaap, geeft de eigenwaarde terug en vergroot de zelfkennis.

De klanken en trillingen komen onder andere van Tibetaanse klankschalen, de verzamelnaam van klankschalen uit Tibet, India, Nepal, Thailand, van kristallen klankschalen, tingsha's, tempelbellen, oceandrum's, rainsticks, koshi’s, de Chinese gong en de zeven chakra ondertonen.

De klanken geven trillingen die de zenuwen prikkelen, hetgeen uitwerking heeft op de organen. De trilling werkt door tot op celniveau. Het hele lichaam ondergaat de positieve uitwerking.

De Chinese gong maakt bijvoorbeeld de geest leeg, zodat deze optimaal ontvankelijk is voor de klankschalen behandeling. De warme klanken herinneren aan stilte, geborgenheid en vertrouwen.

Door te luisteren naar de klanken en het ervaren van de trillingen van de klankschalen ontstaat balans tussen lichaam, ziel en geest, waardoor je als het ware “opnieuw gestemd” wordt.

Klank en wetensch ap: van oudsher is er een samenhang tussen klank en kosmos. In de esoterie wordt klank als grondslag van alle materie beschouwd. In de loop der jaren is onmiskenbaar aangetoond dat klank daadwerkelijk vormkracht heeft. Klank, kosmos en materie stammen uit dezelfde oerbron.

De mens en klank: alle materie komt voort uit een kosmisch klankenspel. De mens is zich dat vaak niet bewust. Alle materiële voorwerpen hebben een klank met een bepaalde grondtoon en resonantie. Alle levende wezens hebben een grondtoon en resonantieniveau. Als je de tonen en resonantiefrequentie op elkaar afstemt, vloeien ze in elkaar over. De toon vult dan het hoofd en bij een bepaalde frequentie ontstaat er een transtoestand die vergelijkbaar is bij het reciteren van een mantra. Bij een andere frequentie gaat het hele lichaam resoneren.


Twee keer per jaar wordt dit concert gegeven, in maart en november.
KLANKSCHALEN CONCERT


Klanken zijn effectief bij onder andere stress, diverse vormen van pijn, chronische moeheid, verdriet en angst. Het verbetert de slaap, geeft de eigenwaarde terug en vergroot de zelfkennis.

De klanken en trillingen komen onder andere van Tibetaanse klankschalen, de verzamelnaam van klankschalen uit Tibet, India, Nepal, Thailand, van kristallen klankschalen, tingsha's, tempelbellen, oceandrum's, rainsticks, koshi’s, de Chinese gong en de zeven chakra ondertonen.

De klanken geven trillingen die de zenuwen prikkelen, hetgeen uitwerking heeft op de organen. De trilling werkt door tot op celniveau. Het hele lichaam ondergaat de positieve uitwerking.

De Chinese gong maakt bijvoorbeeld de geest leeg, zodat deze optimaal ontvankelijk is voor de klankschalen behandeling. De warme klanken herinneren aan stilte, geborgenheid en vertrouwen.

Door te luisteren naar de klanken en het ervaren van de trillingen van de klankschalen ontstaat balans tussen lichaam, ziel en geest, waardoor je als het ware “opnieuw gestemd” wordt.

Klank en wetensch ap: van oudsher is er een samenhang tussen klank en kosmos. In de esoterie wordt klank als grondslag van alle materie beschouwd. In de loop der jaren is onmiskenbaar aangetoond dat klank daadwerkelijk vormkracht heeft. Klank, kosmos en materie stammen uit dezelfde oerbron.

De mens en klank: alle materie komt voort uit een kosmisch klankenspel. De mens is zich dat vaak niet bewust. Alle materiële voorwerpen hebben een klank met een bepaalde grondtoon en resonantie. Alle levende wezens hebben een grondtoon en resonantieniveau. Als je de tonen en resonantiefrequentie op elkaar afstemt, vloeien ze in elkaar over. De toon vult dan het hoofd en bij een bepaalde frequentie ontstaat er een transtoestand die vergelijkbaar is bij het reciteren van een mantra. Bij een andere frequentie gaat het hele lichaam resoneren.


Twee keer per jaar wordt dit concert gegeven, in maart en november.