AANDACHTS- /MINDFULNESS TRAINING op de middelbare school


De media zijn er vol van: levenskunde/levensvaardigheden op de middelbare school door het aanstellen van een aandachts-/mindfulnesstrainer.

Langs deze weg bied ik mij graag hiervoor aan. Ik heb 27 jaar ervaring.

Er zijn vandaag de dag veel factoren die stress veroorzaken, zelfs bij kinderen. Hierbij kan je denken aan ziekte, onzekerheid en hoge verwachtingen van het kind zelf of van de omgeving en de maatregelen van Covid.

Dit kan zich onder andere uiten in onrustig gedrag, concentratieverlies en onrustig slapen.

Aandachtstraining biedt veel mogelijkheden om hier iets aan te doen. het doel is om kinderen:

- vertrouwd te maken met hun lichaam

- te leren luisteren naar de signalen van hun lichaam

- de concentratie te verhogen

- te leren omgaan met spanning en angst

- vrij en beter te ademhalen

- bewust te maken van hun eigen energie en deze optimaal te gebruiken

- zelfvertrouwen te krijgen en te vergroten

- rust te vinden thuis en op school


Ook voor kinderen met gedragsproblemen, onder andere ADHD, is gebleken dat het effect heeft.


Wij hopen dat uw interesse gewekt is en willen graag in een persoonlijk gesprek één en ander nader toelichten.


Met hartelijke groet,

MACSY , Marijke van Veen-Latreille, 06-30610873


Disclaimer

* MACSY is niet van politieke, religieuze of raciale aard.

* het betreft geen therapie en dient dan ook niet te worden ondergaan in plaats van een medisch consult of medische behandeling.

* MACSY is niet aansprakelijk voor dat wat voor, tijdens en/of na de sessie plaatsvindt.


Be the change you want to see in the world! (Ghandi)