YOGA NIDRA


De meeste mensen slapen zonder hun spanningen op te lossen. Dit heet Nidra,

Nidra betekent slaap, ongeacht wat of waar.

Yoga Nidra betekent slaap na alle lasten te hebben afgeworpen. Het is van een

volkomen gelukzalige, hogere kwaliteit.

Ontspanning betekent niet slaap. Ontspanning betekent gelukzalig blij zijn. Het

heeft geen einde. Gelukzaligheid is absolute ontspanning. Gelukzaligheid is die

vreugdevolle toestand waarin een mens zijn hoogste verlangens vervuld ziet.

Gelukzaligheid ontspant je innerlijke zelf.

Slaap is iets anders. Slaap geeft alleen ontspanning van geest en gevoel.


Yoga Nidra:

- is een krachtige techniek waarbij je leert je bewust te ontspannen, zowel

mentaal, emotioneel als fysiek

- is een dynamische slaap waarbij het brein volledig wakker is en blijft; je lijkt te

slapen maar je bewustzijn functioneert op een dieper niveau

- brengt het bewustzijn in een staat tussen waken en slapen; de geest is hier

uitzonderlijk ontvankelijk


De moderne psychologie noemt dit:     hypnagogische staat

Swami Satyananda noemt dit:                 hypnayogische staat


Eén uur Yoga Nidra is even rustgevend als 4 uur slaap.

Het enige dat je hoeft te doen is languit op de mat liggen, warm weggedoken onder een plaid en mijn stem te volgen.

Yoga Nidra is samengesteld door swami Satyananda en is gebaseerd op een eeuwen oude techniek van verbinding van de tegengestelde polen, van harmonie. Het is een systematische methode om volledige fysieke, mentale en emotionele ontspanning teweeg te brengen.

Yoga Nidra heeft van oorsprong betrekking op een rondgang door het lichaam. Swami Satyananda heeft de techniek en de oefening vereenvoudigd zodat het in de tegenwoordige tijd past bij de mensen van nú.

De term Yoga Nidra is afgeleid van twee Sanskriet woorden. Yoga betekent eenheid, vereniging. Nidra betekent slaap. Tijdens de yoga Nidra oefening lijk je te slapen in een ontspanningshouding, maar het bewustzijn is actief op een dieper niveau van aandacht. Daarom wordt Yoga Nidra ook wel een psychische slaap genoemd.

Op de drempel tussen slaap en waakzaam zijn kan er spontaan een link gelegd worden tussen het onderbewuste en het onbewust-zijn omdat er geen externe prikkels zijn en de aandacht naar binnen is gericht. Als het bewustzijn gescheiden kan worden van externe aandacht én van de slaap heeft deze ontelbare mogelijkheden, bijvoorbeeld het geheugen ontwikkelen, kennis vergroten, creativiteit, je aard/karakter of eigenschappen veranderen.

Yogastudio MACSY biedt vier maal per jaar de gelegenheid tot het bijwonen van een Yoga Nidra sessie.

Een ieder is van harte welkom!